ΣΕΤ ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΜΕ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 172 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ROCKFORCE 1/4”, 3/8”, 1/2”

 134.90

10 τεμ. εισάγει 3/8 “12-wall
101 – Εμφάνιση – 415 –
Εμφάνιση – -19 mm
13 τεμ. ένθετα 1/4 “: 445 –
Εμφάνιση – -9- 101 –
Εμφάνιση – 4 mm
5 τεμ. ένθετα εκτεταμένα
1/2 “: 161 – Εμφάνιση – 2
mm
6 τεμ. ένθετα επιμήκη 3/8
“: 101 – Οθόνη – 4-15 mm
2 τεμ. Ε-ένθετα 1/2 “: E20-
24
6 τεμ. Ε-ένθετα 3/8 “: E
101 – Εμφάνιση – 6-18
5 τεμ. Ηλεκτρονικά ένθετα
1/4 “: E4-5-6-7-8
3 τεμ. καστάνια 1/2 “+
3/8″ + 1/4 ” 72 δόντια
3 τεμ. cardan 1/2 “+ 3/8”
+ 1/4 “
3 τεμ. επέκταση 1/2 “x125-
250 mm. 3/8 “x125 mm,
1/4” x50-100 mm
1
κομμάτι. περιστρεφόμενη
“x16-21 mm 60L
1 κομμάτι. ένθετο μπουζί:
3/8 “x18 mm 60L
1
κομμάτι. περιστρεφόμενη
με κινητή λαβή T 1/4 “
1 κομμάτι. τετράγωνο 1/4 “
2 τεμ. προσαρμογείς bit
1/2 “x8 mm + 3/8” x 8 mm
1 κομμάτι. προσαρμογέα
bit 1/4 “x1 / 4”
7 τεμ. εξάγραμμα: 115 –
Εμφάνιση – mm
30 τεμ. 1/4 “ένθετα: HX 3-
4-5-6; FD 4-5.5-6.5-7; PH
Εμφάνιση – 0; TH8-9-10-
152 – Εμφάνιση – 0
24 τεμ. συμβουλές 8x30L:
HX7-8-10-12-14; PH3-
4; FD8-10-12; PZ3-4; T40-
45-
50-55-60-70; TN 404 –
Εμφάνιση – 0-70
20 τεμ. συμβουλές 1/4
“x25L: PH1-2-3; TX 152 –
Εμφάνιση – 0-40-45; SL4-
5.5-7-8, HX3-4-5-6-7-8
1 βαλίτσα

ΣΕΤ ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΜΕ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 172 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ROCKFORCE 1/4”, 3/8”, 1/2”

 134.90

    Γρήγορη παραγγελία ⚡

    Απλώς αφήστε τα στοιχεία σας παρακάτω και εμείς θα διεκπεραιώσουμε τη γρήγορη παραγγελία σας.    Κατηγορίες: ,
    []
    ×